Full Track

1
Itsukano Kimihe
Sangatsu no Phantasia
  01:06
2
Hajimarino Sokudo
Sangatsu no Phantasia
  04:47
3
Day Break
Sangatsu no Phantasia
  04:15
4
Fairy Tale
Sangatsu no Phantasia
  04:12
5
Itai
Sangatsu no Phantasia
  04:04
6
Aoni Minasoko
Sangatsu no Phantasia
    04:04
7
Cobalt World
Sangatsu no Phantasia
    04:26
8
Nanasensanbyakuto Omochano Yume
Sangatsu no Phantasia
    04:41
9
Hoshino Namida
Sangatsu no Phantasia
  04:46
10
Blackboard Eraser
Sangatsu no Phantasia
    03:39
11
Secret Heart
Sangatsu no Phantasia
    04:30
12
Anotokino Uta
Sangatsu no Phantasia
    02:35