Full Track

1
Destiny
Lovelyz
    03:33
2
Getaway
Lovelyz
    03:39
3
Joyland
Lovelyz
    03:12
4
Good-bye Chapter 1
Lovelyz
    02:44
5
Fondant
Lovelyz
    03:30
6
WoW!
Lovelyz
    03:05
7
Hide and Seek
Lovelyz
    03:58
8
Aya
Lovelyz
    03:33
9
Just
Lovelyz
    03:21
10
Sleepy Dream
Lovelyz
    03:50
11
Secret Garden
Lovelyz
    03:36
12
Hi~
Lovelyz
    03:26
13
Candy Jelly Love
Lovelyz
    03:42
14
Ah-Choo
Lovelyz
    03:38
15
Hug Me
Lovelyz
    03:45
16
For you
Lovelyz
    03:28
17
1cm
Lovelyz
    03:41
18
Cameo
Lovelyz
    03:19
19
Emotion
Lovelyz
    03:10
20
Now, We
Lovelyz
    03:16
21
Twinkle
Lovelyz
    03:43
22
Triangle
Lovelyz
    03:30
23
Good Night Like Yesterday
Lovelyz
    03:41
24
Stranger (feat. Wheesung) (Babysoul Solo)
Lovelyz
    03:53
25
Gone (JIN Solo)
Lovelyz
    03:58
26
Shooting Star
Lovelyz
    03:14
27
Circle
Lovelyz
    03:35
28
Bookmark
Lovelyz
    03:29
29
Morning Star (Babysoul & Kei & JIN)
Lovelyz
    03:31
30
First Snow
Lovelyz
    03:20
31
Night and Day
Lovelyz
    04:25
32
FALLIN'
Lovelyz
    03:29
33
Baby Doll
Lovelyz
    03:26