Poppy.Computer

Poppy.Computer

Artist
Poppy
Released

Full Track

1
I'm Poppy
Poppy
  03:06
2
Let's Make A Video
Poppy
  02:51
3
Bleach Blonde Baby
Poppy
    03:29
4
My Microphone
Poppy
    02:51
5
Moshi Moshi
Poppy
    03:41
6
Computer Boy
Poppy
  02:51
7
My Style
Poppy, Charlotte
    02:37
8
Fuzzy
Poppy
    02:50
9
Interweb
Poppy
  03:49
10
Software Upgrade
Poppy
    03:26
11
Pop Music
Poppy
    02:45