Full Track

1
紅塵來去一場夢
巫啓賢
    04:49
2
不負人,不負我
巫啓賢
    04:13
3
不該讓你等太久
巫啓賢
    04:56
4
200次謊言 (200 Lies)
巫啓賢
    04:13
5
Kopi-O
巫啓賢
    03:41
6
人生如夢
巫啓賢
    03:23
7
相聚別離,別離相聚 (Together Parting, Parting Together)
巫啓賢
    04:38
8
你不想說的我都懂 (You Do Not Want To Say I Know Everything)
巫啓賢
    05:15
9
最愛你的人是我 (I Love You Man)
巫啓賢
    04:04
10
也許….以後 (Maybe Later ....)
巫啓賢
    04:50