Album Intro

・繼百萬冠軍專輯[酒後的心聲] 再度蟬聯后座 風靡全寶島

<推薦歌曲>
1.KTV男女對唱國歌 [傷心酒店]
2.愛我三分鐘
3.感情放一邊

Full Track

1
感情放一邊
江蕙
  03:18
2
傷心酒店
江蕙, 施文彬
  04:05
3
月亮照著的所在
江蕙
  04:13
4
感情線
江蕙
  04:56
5
愁夜暝
江蕙
  03:03
6
重逢未了情
江蕙
  04:26
7
愛我三分鐘
江蕙
  04:01
8
何日君再來
江蕙
  03:46
9
今夜無伴
江蕙
  03:54
10
兩個人的世界
江蕙
  03:27
11
為你想 替你想
江蕙
  04:59
12
思慕心情
江蕙
  03:52