Full Track

1
Happy Birthday Slow
Happy Birthday
    00:31
2
Happy Birthday Metal with Vocals
Happy Birthday
    00:40
3
Happy Birthday Slow Instrumental
Happy Birthday
    00:31
4
Happy Birthday with Clarinet
Happy Birthday
    00:34
5
Happy Birthday with Synth 3
Happy Birthday
    00:34
6
Happy Birthday with Synth 5
Happy Birthday
    00:34
7
Happy Birthday with Synth
Happy Birthday
    00:34
8
Happy Birthday
Happy Birthday
    00:35
9
Happy Birthday Instrumental
Happy Birthday
    00:22
10
Happy Birthday with Synth 6
Happy Birthday
    00:34
11
Happy Birthday with Strings
Happy Birthday
    00:34
12
Happy Birthday Metal Instrumental
Happy Birthday
    00:40