MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019: BLAZING!

MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019: BLAZING!

Released

Album Intro

甫於去年二度來台、全面昇級個人演唱會規模的超人氣聲優王子宮野真守,全新演唱會專輯《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019:BLAZING!》待望發行! 完整呈現將2019.09.08於橫濱ARENA公演的演唱曲目,讓歌迷隨時隨地置身於演唱會現場的熱烈氛圍!

Full Track

1
FIRE - Live
Mamoru Miyano
  04:15
2
VOICE - Live
Mamoru Miyano
  04:29
3
EGOISTIC - Live
Mamoru Miyano
  05:34
4
Sugar, Sugar - Live
Mamoru Miyano
  04:40
5
Never Friends - Live
Mamoru Miyano
  04:21
6
POWER OF LOVE - Live
Mamoru Miyano
  05:10
7
FRONTIER - Live
Mamoru Miyano
  03:58
8
我的說明書 - Live
Mamoru Miyano
  05:02
9
我是英雄 - Live
Mamoru Miyano
  03:39
10
TRANSFORM - Future Night Mix, Live
Mamoru Miyano
  04:56
11
蒼藍羽翼 - Live
Mamoru Miyano
  04:09
12
ULTRA FLY - Live
Mamoru Miyano
  04:34
13
Space Travellers - Live
Mamoru Miyano
  04:04
14
BREAK IT! - Live
Mamoru Miyano
  08:27
15
Gravity - Live
Mamoru Miyano
  04:17
16
EXCITING! - Live
Mamoru Miyano
  06:21
17
安可 - Live
Mamoru Miyano
  05:19
18
Kiss×Kiss - Live
Mamoru Miyano
  05:00
19
SHINE - Live
Mamoru Miyano
  05:21