Full Track

1
五等分の気持ち
Nakanoke no Itsutsugo (Nakanoke no Itsutsugo)
  03:42
2
ごぶんのいち
Nakanoke no Itsutsugo (Nakanoke no Itsutsugo)
  04:50
3
五等分の気持ち TV EDIT
Nakanoke no Itsutsugo (Nakanoke no Itsutsugo)
  01:33
4
五等分の気持ち(インストゥルメンタル)
Nakanoke no Itsutsugo (Nakanoke no Itsutsugo)
    03:42
5
ごぶんのいち(インストゥルメンタル)
Nakanoke no Itsutsugo (Nakanoke no Itsutsugo)
    04:49