Full Track

1
隔世情 - 無線電視劇<聊齊>主題曲
彭羚
  04:41
2
完全因你
彭羚
  03:56
3
小玩意
彭羚
  03:32
4
如夢初醒
彭羚
  04:20
5
彷如隔世
彭羚
    04:06
6
未完的小說
彭羚
    04:15
7
出色女子 - 無線電視劇<廉政英雌>主題曲
彭羚
    04:08
8
仍然是最愛你 - 無線電視劇<再見亦是老婆>主題曲
彭羚
  04:14
9
喜歡最喜歡你
彭羚
    04:15
10
有著你...多麼美
彭羚
    04:50
11
如果得不到愛情
彭羚
    04:31
12
不許眼兒再下雨
彭羚
    04:23
13
等得太久 - 無線電視劇<廉政英雄>插曲
彭羚
    04:20
14
戀火
彭羚
    04:27
15
等你到白頭 - 無綫電視劇《白髮魔女傳》主題曲
彭羚, 巫啟賢
  04:07