Full Track

1
はじまりはカルテット
Saionji Enis & Mukai Yota [Citron (CV: Masashi Igarashi), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai)] (Saionji Enis & Mukai Yota [Citron (CV: Masashi Igarashi), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai)])
  03:54
2
Ever☆Blooming!(春組Ver.)
Harugumi [Sakuma Sakuya (CV: Kodai Sakai), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai), Minagi Tsuzuru (CV: Kotaro Nishiyama), Chigasaki Itaru (CV: Shintaro Asanuma), Citron (CV: Masashi Igarashi), Utsuki Chikage (CV: Wataru Hatano)] (Harugumi [Sakuma Sakuya (CV: Kodai Sakai), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai), Minagi Tsuzuru (CV: Kotaro Nishiyama), Chigasaki Itaru (CV: Shintaro Asanuma), Citron (CV: Masashi Igarashi), Utsuki Chikage (CV: Wataru Hatano)])
  03:54
4
はじまりはカルテット(Instrumental)
Saionji Enis & Mukai Yota [Citron (CV: Masashi Igarashi), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai)] (Saionji Enis & Mukai Yota [Citron (CV: Masashi Igarashi), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai)])
    03:53
5
Ever☆Blooming!(Instrumental)
Masayoshi Oishi (Masayoshi Oishi)
    03:50