Album Intro

熱愛世界,熱愛陽光
來自盛產陽光的澎湖
大海的孩子-張雨生
修正自己的步伐
自信的跨出的一大步
我們欣然看見了 張雨生的成長
昨日的反芻與自省
是對明日的憧憬和希望
張雨生
來自大海
走向世界

Full Track

1
我是一棵秋天的樹
張雨生
  06:33
2
I Don't Wanna Say Goodbye (I Don'T Wanna Say Goodbye)
張雨生
  04:29
3
多夢的歲月
張雨生
  04:38
4
愛上你的一切
張雨生
  04:21
5
掙扎
張雨生
  04:43
6
大海 (The Sea)
張雨生
  04:40
7
寧可讓我苦
張雨生
  05:53
8
不管 不管
張雨生
  05:10
9
把世界分一半給你
張雨生
  04:06
10
心底的中國
張雨生
  05:08