Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)] / Shami Momo [Yuko Yoshida (CV:Konomi Kohara), Momo Chiyoda (CV:Akari Kito)] Artist photo
Artist

Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)] / Shami Momo [Yuko Yoshida (CV:Konomi Kohara), Momo Chiyoda (CV:Akari Kito)]

  • Followers: 8