Harugumi [Sakuma Sakuya (CV: Kodai Sakai), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai), Minagi Tsuzuru (CV: Kotaro Nishiyama), Chigasaki Itaru (CV: Shintaro Asanuma), Citron (CV: Masashi Igarashi), Utsuki Chikage (CV: Wataru Hatano)] Artist photo
Artist

Harugumi [Sakuma Sakuya (CV: Kodai Sakai), Usui Masumi (CV: Yusuke Shirai), Minagi Tsuzuru (CV: Kotaro Nishiyama), Chigasaki Itaru (CV: Shintaro Asanuma), Citron (CV: Masashi Igarashi), Utsuki Chikage (CV: Wataru Hatano)]