1976

1976

Creator
YCC
Refresh

Tracks

80年代   04:16
十二月 (December)   05:01
不合時宜   03:59
公館 (South Area of Taipei)   05:17
方向感   05:57
世界盡頭   04:58
右外野手 (You Wai Ye Shou)   04:31
平凡的早晨 (Factory Girl)   03:38
地下社會   05:15
耳機裡的新浪潮   05:38
告別青春期   03:21
我所忽視   05:57
我的電視迷朋友   03:57
  06:09
夜晚還年輕   03:52
指向遺忘的愛情 (On The Road)   03:20
星際探險隊 (Xing Ji Tan Xian Dui)   06:00
旁白先生 (Pang Bai Xian Sheng)   04:25
循環   04:35
街頭之星 (The Star of Our Block)     04:20
嫉妒還是喜歡   04:21
愛的鼓勵   04:14
煙火   05:28
酷的選擇 (All the Choices that We Never Choose)   03:53
影子   05:21
慶祝節日的戀人 (Qing Zhu Jie Ri De Lian Ren)   05:58
摩登少年   06:44
撒野俱樂部   05:45
all is for love   06:02
C.K.M.   04:40
Party   06:48
Star   04:40