Song

慢慢阿流 (Flowing River)

Preview Full Track

Lyricist: 李英宏     Composer: 李英宏咱都有同款的過去 那當陣的夢 純真的人
經過了這多的暗暝 對伊的失望 心內的傷

早就已經改變的你 已經改變的我
當初那個懵懂的自己 時常在大聲喊
早就已經未記得你 已經未認得我
現在這個我的心情 是不得輕鬆

HO 時間在流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿解釋懵懂
HO 時間在流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿解釋懵懂
慢慢阿流 慢慢阿流

經過了這多的暗暝 對伊的失望 心內的傷
早就已經改變的你 已經改變的我
當初那個懵懂的自己 時常在大聲喊
早就已經未記得你 已經未認得我
現在這個我的心情 是不得輕鬆
流動的你 流動的我 流動的咱 流動的時間

HO 時間在流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿解釋懵懂
HO 時間在流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿流動
讓伊慢慢阿 慢慢阿解釋懵懂

慢慢阿流 慢慢阿流
慢慢阿流 慢慢阿流