Lyricist: 吳永吉   Composer: 吳永吉


最後一支煙 我就欲來離開
七逃無了時 幸福是啥滋味

我嘸是無愛你 看袂到甲己
放蕩的過去 漂泊算啥咪
茫茫渺渺啊 未來置叨位

愛我你會死 青春無值錢
看袂到天光 咱攏是黑暗眠
甲意你的香味 麥問我為啥咪

愛我你會死 青春無值錢
風中的蠟燭 捧置啥的手
習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去
後世人再提起

最後一支煙 咱就要來離開
七逃無了時 幸福是啥滋味

愛我你會死 青春無值錢
看袂到天光 咱攏是黑暗眠
甲意你的香味 麥問我為啥咪

愛我你會死 青春無值錢
風中的蠟燭 捧置啥的手
習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去
後世人再提起

藏底我心內暗款的彼句話
攏無機會對你坦白對你來解釋~
我就是一個無情無義無血無目屎
亡命的人

我嘛知社會黑暗兄弟無情路歹行
七逃人的運命 本來就是底賭命
我恨我甲己 愛你永遠袂快活

愛我你會死 青春無值錢
看袂到天光 咱攏是黑暗眠
甲意你的香味 麥問我為啥咪

愛我你會死 青春無值錢
風中的蠟燭 捧置啥的手
習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去
後世人再提起

愛我你會死

Preview Open KKBOX

Lyricist: 吳永吉   Composer: 吳永吉


最後一支煙 我就欲來離開
七逃無了時 幸福是啥滋味

我嘸是無愛你 看袂到甲己
放蕩的過去 漂泊算啥咪
茫茫渺渺啊 未來置叨位

愛我你會死 青春無值錢
看袂到天光 咱攏是黑暗眠
甲意你的香味 麥問我為啥咪

愛我你會死 青春無值錢
風中的蠟燭 捧置啥的手
習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去
後世人再提起

最後一支煙 咱就要來離開
七逃無了時 幸福是啥滋味

愛我你會死 青春無值錢
看袂到天光 咱攏是黑暗眠
甲意你的香味 麥問我為啥咪

愛我你會死 青春無值錢
風中的蠟燭 捧置啥的手
習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去
後世人再提起

藏底我心內暗款的彼句話
攏無機會對你坦白對你來解釋~
我就是一個無情無義無血無目屎
亡命的人

我嘛知社會黑暗兄弟無情路歹行
七逃人的運命 本來就是底賭命
我恨我甲己 愛你永遠袂快活

愛我你會死 青春無值錢
看袂到天光 咱攏是黑暗眠
甲意你的香味 麥問我為啥咪

愛我你會死 青春無值錢
風中的蠟燭 捧置啥的手
習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去
後世人再提起