Song

秋意濃

高愷蔚 (Ape)
Preview Full Track

Lyricist: 姚若龍     Composer: 玉置浩二秋意濃 離人心上秋意濃
一杯酒 情緒萬種
離別多 落葉的季節離別多
握住妳的手 放在心頭

啊~不怕相思苦 只怕妳傷痛 怨只怨人在風中 聚散都不由我

舞秋風 漫天回憶舞秋風
舞秋風 漫天回憶舞秋風

秋意濃 離人心上秋意濃
一杯酒 情緒萬種
離別多 葉落的季節離別多
握住妳的手 放在心頭

啊~不怕相思苦 只怕妳傷痛 怨只怨人在風中 聚散都不由我
舞秋風 漫天回憶舞秋風
舞秋風 漫天回憶舞秋風
舞秋風 漫天回憶舞秋風
舞秋風 漫天回憶舞秋風

啊~不怕相思苦 只怕妳傷痛 怨只怨人在風中 聚散都不由我
秋意濃 離人心上秋意濃
一杯酒 情緒萬種