Boys & Girls

Lyricist: Ayumi    Composer: D.A.I
ta la la la...
kagayakidashita
bokutaokaregatomeru kotonadodekirudarou
habatakidashita
karetaodareni tomeru kenrigaatt anodarou

yokukuchinishiteiru yokuyumenimiteiru
yokufutarikarattatishiteiru
"SHIAWASE ninaritai"tte
mounando meninarundarou
ittainanigahoshikute
ittainanigafumande
ittaidokohemukaunotokatte
kikaretemokotaenante
mochiawasetenaikedone
senakaosus hyuukanni
wasurenaideite
kononatsukosohato
kawashitayakusokuo
kagayakidashita
watashitachinaraitsukaashitaotsukamudarou
habatakidashita
kanojyotachinarahikaruachitaomitsukeruharou
hontouhakitaishiteru
hontouhautagatteru
nandatte daredattesoudeshyo
"IIHITO"tteiwaretatte
"DOWDEMOIIHITO"mitai
asayakegamabushikute
yakenimenishimete
munegakurushikute
sukoshitomadoutteta
kagayakidashita
bokutaokaregatomeru kotonadodekirudarou
habatakidashita
karetaodareni tomeru kenrigaattanodarou