Song

失去你的世界

Preview Full Track

Lyricist:     Composer:

我對你太認真 愛越深傷就越深 你的吻沒有永恆 卻帶走我的靈魂
只怪我 太單純 愛到我滿身傷痕 你的話只是敷衍 說得那麼不誠懇

為什麼為什麼 受傷的人永遠是我 我的眼淚已經讓我 變得是那麼的脆弱
為什麼 你和我分手是唯一的結果 失去你的世界我不難過 我會讓自己解脫 一個人生活

我對你太認真 愛越深傷就越深 你的吻沒有永恆 卻帶走我的靈魂
只怪我 太單純 愛到我滿身傷痕 你的話只是敷衍 說得那麼不誠懇

為什麼為什麼 受傷的人永遠是我 我的眼淚已經讓我 變得是那麼的脆弱
為什麼 你和我分手是唯一的結果 失去你的世界我不難過 我會讓自己解脫

為什麼為什麼 受傷的人永遠是我 我的眼淚已經讓我 變得是那麼的脆弱
為什麼 你和我分手是唯一的結果 失去你的世界我不難過 我會讓自己解脫 一個人生活