Song

無形鎖扣

Preview Full Track

Lyricist: 卡 龍     Composer: 杉本真人編曲:杜自持

不哭 不傷心 不想補救
如說再見 是你的自由
為何我心事空中漫遊
像塊假石頭
月滿月缺青煙一縷
情似永遠沒法可暫留
互嫌棄 不斷埋藏心內
長長路塵漸厚
不可裝傷心 不可假裝將要落淚
不可裝傷心 假裝不忍說告別
亂我心 我的心我的手似石頭
仿彿有 無形鎖扣
你的心 你的手已自由
不需要 含情揮手
最後也假裝愛我

月滿月缺青煙一縷
情似永遠沒法可暫留
互嫌棄 不斷埋藏心內
長長路塵漸厚
不可裝傷心 不可假裝將要落淚
不可裝傷心 假裝不忍說告別
亂我心 我的心我的手似石頭
仿彿有 無形鎖扣
你的心 你的手已自由
不需要 含情揮手
最後也假裝愛我
我的心我的手似石頭
仿佛有無形鎖扣
你的心 你的手
已自由 不需要
含情揮手 最後也假裝愛我