OK啦

Lyricist: 阿信    Composer: 阿信
*---有五月天,任何事情都OK La---*

誰人這麼想不開 誰人整天歹看面
越想越多想不開 越來越壞的心情
世界要跟你車拼 但是你這國有我

喔喔 OKLA 喔喔 OKLA
衰尾 我不驚 失敗 嘛無算啥

*---喘口氣---*

去傷解鬱尚厲害 感冒頭痛袂擱來
別人叫你憨大呆 你的心情阮了解
人生沒蝦米輸贏 重要是不可孤單

喔喔 OK LA 喔喔 OK LA
衰尾 我不驚 失敗 哪有啥
喔喔 OK LA 喔喔 OK LA
放輕鬆才快活 失敗 嘛不算啥

*---老樣子的間奏,甩動你手中的藍色螢光棒---*

頭殼歹去賭性命 誰想開 誰人快活

喔喔 OK LA 喔喔 OK LA
衰尾 我不驚 失敗 哪有啥
喔喔 OK LA 喔喔 OK LA
放輕鬆才快活 失敗 嘛不算啥

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK LA!