Easy

Lyricist: 陳奐仁    Composer: 陳奐仁
原來人生係咁怪架
原來行下一步係咁困難架
每一個人o係呢個世界都有佢自己既痛苦
佢既快樂 佢既希望 佢既責任
佢既著數 佢既犧牲
佢地個人既自己睇法
咁多人講我呢樣果樣
我應唔應該理佢地呢
我應該理邊個呢
係唔係應該聽我個腦裡面把聲呢
定係信我身邊既人呢
我應該行前門抑或行後門呢
每一個人有自己既選擇權力
哈 我揀左啦
黎啦