Lyricist: 郭敬明 /馬敬    Composer: 馬敬

編曲: 薛琳可


你在雨中某個角落繼續生命
對這個世界充滿憐憫

有種聲音在心裡響了又停
像寒風吹進心底 與心跳在共鳴

遺憾是萬人的謎底 你在冰霜間穿行
來不及反省 愛恨情仇無所遁形

啊~雨
啊~雨

世界本來空無所依 塵埃都化作菩提
大雨淋濕了我們的委屈 夢想變成了東西

遺憾是迷人的迷局 萬物也都是風景
來不及清醒 喜怒哀樂苦海云云

遺憾是萬人的謎底 你在冰霜間穿行
來不及反省 愛恨情仇無所遁形

啊~雨
啊~雨

啊雨