Lyricist: 孟楠    Composer: 孟楠

作詞:孟楠
作曲:孟楠

她是悠悠一抹斜陽
多想多想 有誰懂得欣賞
他有藍藍一片雲窗
只等只等 有人與之共享
她 是綿綿一段樂章
多想 有誰懂得吟唱
他 有滿滿一目柔光
只等只等 有人為之綻放

來啊 快活啊 反正有大把時光
來啊 愛情啊 反正有大把愚妄
來啊 流浪啊 反正有大把方向
來啊 造作啊 反正有大把風光
啊 癢

大大方方 愛上愛的表象
迂迂迴迴 迷上夢的孟浪
越慌越想越慌 越癢越搔越癢

她是悠悠一抹斜陽
多想多想 有誰懂得欣賞
他有藍藍一片雲窗
只等只等 有人與之共享
她 是綿綿一段樂章
多想 有誰懂得吟唱
他 有滿滿一目柔光
只等只等 有人為之綻放

來啊 快活啊 反正有大把時光
來啊 愛情啊 反正有大把愚妄
來啊 流浪啊 反正有大把方向
來啊 造作啊 反正有大把風光
啊 癢

大大方方 愛上愛的表象
迂迂迴迴 迷上夢的孟浪
越慌越想越慌 越癢越搔越癢