Universal Fanfare - From "Pitch Perfect 2" Soundtrack

Lyricist:     Composer:

Me me me me me
(Me me me me memee)
Bub ba bumm buummm
Ba bu bu bum bum bummm
Bum ba bummm bummmm
Ba bu bu bum bummmmm
Ba bum bahhh bum bum
Bo bu buduhduh
Bada bum bum buummmm
Uhhhhhhh