l'heure avait sonné (Mandarin version) 終生的幸福 (中文演唱版)

Lyricist: Dong Qiang    Composer: Joyce Jonathan

我們變得多愚蠢
愛情讓一切天真 太天真~
壞消息統統屏蔽
只觀賞曇花的美麗 太美麗~

我傻等了一小時 以為終生的幸福來臨
我為你拋棄一切 當你計算著將我拋棄
我傻等了一小時 以為終生的幸福來臨
大門外守候著你 你卻在內將我忘記

站在這 手捧鮮花
我卻看到了另一個她
不是我的她

我傻等了一小時 以為終生的幸福來臨
我為你拋棄一切 當你計算著將我拋棄
我傻等了一小時 以為終生的幸福來臨
大門外守候著你 你卻在內將我忘記

~間奏~

我傻等了一小時 以為終生的幸福來臨
我為你拋棄一切 當你計算著將我拋棄
我傻等了一小時 以為終生的幸福來臨
大門外守候著你 你卻在內將我忘記

~THE END~