NANA主題曲最精選
專輯 - 13 首歌曲 |

NANA主題曲最精選

土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) 奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST)
2007/05/16
試聽 聽全曲
 • 1
  土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) (ANNA TSUCHIYA inspi' NANA (BLACK STONES))
  3:49
 • 2
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  5:17
 • 3
  土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) (ANNA TSUCHIYA inspi' NANA (BLACK STONES))
  3:50
 • 4
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  3:45
 • 5
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  4:16
 • 6
  土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) (ANNA TSUCHIYA inspi' NANA (BLACK STONES))
  5:10
 • 7
  土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) (ANNA TSUCHIYA inspi' NANA (BLACK STONES))
  3:29
 • 8
  土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) (ANNA TSUCHIYA inspi' NANA (BLACK STONES))
  4:48
 • 9
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  4:24
 • 10
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  6:00
 • 12
  土屋安娜 獻聲NANA(BLACK STONES) (ANNA TSUCHIYA inspi' NANA (BLACK STONES))
  3:32
 • 13
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  4:33
 • 14
  奧莉維亞 獻聲REIRA(TRAPNEST) (OLIVIA inspi' REIRA (TRAPNEST))
  4:57
13 首歌曲
▓將2006年4月開始播出的動畫版NANA主題曲&片尾曲,以及CD從未收錄過的新曲等完整收錄,備受期待的「NANA主題曲最精選」終於發行囉!!
▓連原作者矢澤 愛老師也大力讚賞,土屋安娜、奧莉維亞化聲演唱動畫版NANA中的兩位靈魂歌唱角色,細膩的將矢澤 愛老師理想的音樂完美實現。
▓同時發行CD+DVD(完全限量生產版),CD ONLY版。
▓特殊包裝式樣的CD+DVD完全限量生產版,超級豪華的內容千萬不要錯過。
●收錄直到目前為止的片頭&片尾曲、插曲,並加收CD從未收錄過的3首新曲等共14首曲目。

發行日期

2007/05/16