Gold Typhoon Best Sellers Series - Ronald Cheng (Gold Typhoon Best Sellers Series - Ronald Cheng)

Gold Typhoon Best Sellers Series - Ronald Cheng (Gold Typhoon Best Sellers Series - Ronald Cheng)

發行月份

專輯曲目

1
無賴
鄭中基
  04:03
2
星光伴我心
鄭中基
  04:08
3
美女與野獸
鄭中基
  03:36
4
時間,人物,地點
鄭中基
  03:54
5
有種 - 電影 "行運超人" 主題曲
鄭中基
    03:20
6
傷心的小鸚鵡
鄭中基
    03:16
7
搬屋
鄭中基
  04:40
8
閉目入神 (Close eye attentively)
鄭中基
    03:36
9
答應不愛你
鄭中基
  03:26
10
猛龍特警隊
鄭中基
  01:56
11
我愛平底鍋 - 國
鄭中基
  03:01
12
還我一個角色
鄭中基
    02:54
13
被愛是幸福 - 國
鄭中基
    03:50
14
最愛的人不是你 - 國
鄭中基
  04:29
15
太難 - 國
鄭中基
    04:16
16
怪胎
鄭中基
  04:04
17
天意
鄭中基
    04:35
18
三生有幸
鄭中基
  04:46
19
人若然忘記了愛
鄭中基
    04:22
20
玩笑
鄭中基
    04:18
21
愛是最大權利
鄭中基
  04:15
22
還以為
鄭中基
  05:16
23
想愛你
鄭中基
  03:56
24
許願樹 - 國
鄭中基
  03:23
25
你的眼睛背叛了你的心 - 國
鄭中基
  04:27
26
戒情人 - 國
鄭中基
    03:43
27
相思無用 - 國
鄭中基
  04:28
28
絕口不提! 愛你 - 國
鄭中基
    04:56
29
男人 - 國
鄭中基
  04:09
30
城堡 - 國
鄭中基
    04:59
31
別哭 - 國
鄭中基
    04:39
32
別讓我心疼 - 國
鄭中基
    04:32