เล็ก+ใหญ่ (Lek + Yai)

粉絲 3
เล็ก+ใหญ่ (Lek + Yai) 歌手頭像