เกริกศุภสัณห์ ธนพิพิธนารอด, วรเทพ ยุกตานันท์ 歌手頭像
歌手

เกริกศุภสัณห์ ธนพิพิธนารอด, วรเทพ ยุกตานันท์