Russian Philharmonic Symphony Orchestra, Gennady Rozhdestvensky, Igor Bezrodny