พะแพง ธนัยนันท์ เต็มปรีชา, แก๊ป อรรถพล หมั่นเจริญ 歌手頭像
歌手

พะแพง ธนัยนันท์ เต็มปรีชา, แก๊ป อรรถพล หมั่นเจริญ