Concerto Polacco, Marek Toporowski, Pierre-Yves Madeuf, Cyrille Grenot, Giorgio Mandolesi, Teresa Kaminska

Concerto Polacco, Marek Toporowski, Pierre-Yves Madeuf, Cyrille Grenot, Giorgio Mandolesi, Teresa Kaminska 歌手頭像