Leningrad Philarmonic Orchestra, Yevgeny Mravinsky, David Oistrakh, Moscow Philarmonic Orchestra, Gennady Rozhdestvensky, State Symphony Orchestra Of Ussr, Carl Eliasberg, Kurt Sanderling, David Oistakh, Kyrill Kondrashin 歌手頭像
歌手

Leningrad Philarmonic Orchestra, Yevgeny Mravinsky, David Oistrakh, Moscow Philarmonic Orchestra, Gennady Rozhdestvensky, State Symphony Orchestra Of Ussr, Carl Eliasberg, Kurt Sanderling, David Oistakh, Kyrill Kondrashin