Moscow RTV Symphony Orchestra, Gennady Rozhdestvensky