Sau Usha Vishnu Tupe, Sau Shakuntala Kundalik Bandgar, Sau Vaijanta Lakshman Jaldhar, Sau Shantabai Nana Gadade, Ku. Vikas Kundalik Bandgar, Shahir Shivajiratan Pandhare, Shiramabai Jagannath Dhaygude, Ganapatrav Kundalik Hegadkar, Changdev Sadu Bangar, 歌手頭像
歌手

Sau Usha Vishnu Tupe, Sau Shakuntala Kundalik Bandgar, Sau Vaijanta Lakshman Jaldhar, Sau Shantabai Nana Gadade, Ku. Vikas Kundalik Bandgar, Shahir Shivajiratan Pandhare, Shiramabai Jagannath Dhaygude, Ganapatrav Kundalik Hegadkar, Changdev Sadu Bangar,