ศร สินชัย แอนด์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง (Sorn Sinchai & Dokor Thoongthong)

粉絲 359
ศร สินชัย แอนด์ ดอกอ้อ ทุ่งทอง (Sorn Sinchai & Dokor Thoongthong) 歌手頭像