กล้วย แสตมป์ (Gluay stamp)

粉絲 2.7k
กล้วย แสตมป์ (Gluay stamp) 歌手頭像