Polnische Kammerphilharmonie, Tsai Chai-Hsio, Wojciech Rajski