นิตยา เปิดปัญญา, เตือนใจ บุญพระรักษา, ดวงรัตน์ แสงอุทัย 歌手頭像
歌手

นิตยา เปิดปัญญา, เตือนใจ บุญพระรักษา, ดวงรัตน์ แสงอุทัย