ฟา พัทธนันท์ อรุณวิจิตสกุล, อุ้ย สุวิช อินทรนุกูลกิจ 歌手頭像
歌手

ฟา พัทธนันท์ อรุณวิจิตสกุล, อุ้ย สุวิช อินทรนุกูลกิจ