Mirella Freni,The National Philharmonic Orchestra,Lorenzo Anselmi,Renata Scotto