2018 Zion.T [CINEMA] 台北演唱會

2018 Zion.T [CINEMA] 台北演唱會

更新時間

歌單介紹

Zion.T 8月4日再度於台北國際會議中心舉辦「ZION.T 2018 LIVE IN TAIPEI: [CINEMA]」演唱會,以歌聲再次偷走粉絲們的心。

圖片提供:寬宏藝術