糸 (ito) 翻唱大全

糸 (ito) 翻唱大全

建立者
Lihuo
更新時間

歌單介紹

中島美雪的經典歌曲《糸》有多位歌手翻唱過,一起來聽聽不同版本的詮釋

完整曲目

糸(ITO)   05:08
  04:13
  04:44
線 - 原唱:中島美雪【1998】   04:08
  04:22
  03:43
  04:05
糸 feat.安果音   03:49
線 - 原唱:中島美雪
一青窈 - 一青歌 ~一起唱~
未授權
  03:38
  04:03
    04:05
  04:02
  04:26
  04:50
    04:38
    04:10
  03:30
Ito   04:01
    04:05
  04:38
    05:23