Offline Songs1

Offline Songs1

建立者
Candy Huynh
更新時間

完整曲目

友情歲月 (You Qing Sui Yue)   03:33
說好的幸福呢   04:16
心淡   04:08
朋友 - 電影「龍兄虎弟」歌曲   04:45
海闊天空   05:22
遇見 (Encounter)   03:28
短髮   04:40
七里香   04:57
青花瓷   03:59
灰色軌跡(電影"天若有情"歌曲) - Album Version
Beyond - BEYOND - 25周年 - Digital Only
未授權
給我一首歌的時間   04:13
可不可以不勇敢   04:14
可惜沒如果   04:58
情非得已   04:34
小幸運 (A little happiness) - 電影<我的少女時代>主題曲   04:25
明明就   04:20
父親   05:00
多情 - Album Version   04:09
Zhen De Ai Ni - Album Version
Beyond - 超越BEYOND精選
未授權
怒海孤鴻 (電視劇怒海孤鴻主題曲) - OT:Du Zi Zai Bao Feng yu Zhong   04:36
心痛 - Version   03:51
一生心碎   04:27
冰冷長街 (OT : You Make Me Feel) (Better Forget Myself Than Forget You) - OT:You Make Me Feel   04:46
深宵中一個人 (OT : Ru Guo Ni Zhen De Zai Hu Wo) - OT:Ru Guo Ni Zhen De Zai Hu Wo
王傑 - 一生心碎 - 粵
未授權
失意的漢子 - y
王傑 - 一生心碎 - 粵
未授權
明日我是誰
王傑 - 一生心碎 - 粵
未授權
我終於歸向你   04:09
錯過就是悲哀 - Version   05:39
真的太假
王傑 - 一生心碎 - 粵
未授權
可惜沒如果   04:58