LOVE SONG-那些以愛為名的歌曲

LOVE SONG-那些以愛為名的歌曲

更新時間

歌單介紹

愛是世界上最強效的幻覺劑,會讓人看到及聽到~實際上並不存在的事物。
-保羅‧科爾賀《魔法的瞬間》

完整曲目

LOVE SONG   03:45
Love Song
2pm - 進化(CD)
未授權
Love Song
Shinhwa - The Classics
未授權
Love Song(English Ver.)   03:46
Love Song     05:03
LOVE SONG
miss A - Colors
未授權
International love song
The Black Skirts - Don't You Worry Baby (I'm Only Swimming)
未授權
Love Song
Huh Young Saeng - I need an Angel OST
未授權
Love song     03:44
My Love Song 未授權
Lovesong 05:16