a MEI (張惠妹) - 熱門歌曲

a MEI (張惠妹) - 熱門歌曲

建立者
Jerry
更新時間

完整曲目

我最親愛的 (My Dearest)
aMEI (張惠妹) - 你在看我嗎
未授權
還有眼淚就好 (As Long As I Can Cry)
aMEI (張惠妹) - 你在看我嗎
未授權
真實   04:39
如果你也聽說  
aMEI (張惠妹) - 星 (STAR)
未授權
都對也都錯   03:32
人質   03:48
我要快樂   04:11
三月   03:48
跳進來   03:02
記得   04:46
這樣你還要愛我嗎   06:15
一眼瞬間 未授權
薇多莉亞的秘密
aMEI (張惠妹) - 星 (STAR)
未授權
都什麼時候了
張惠妹 - 你在看我嗎
未授權
偏執面   04:14
渴了 (Parched)
aMEI (張惠妹) - 你在看我嗎
未授權
趁早
aMEI (張惠妹) - 不顧一切
未授權
一個人對話
張惠妹 - 你在看我嗎
未授權
我恨我愛你   04:29
你是愛我的
aMEI (張惠妹) - 星 (STAR)
未授權
原來你什麼都不要
aMEI (張惠妹) - 姊妹
未授權
解脫
aMEI (張惠妹) - 姊妹
未授權
剪愛
aMEI (張惠妹) - 姊妹
未授權
哭不出來
aMEI (張惠妹) - Bad Boy
未授權
聽海
aMEI (張惠妹) - Bad Boy
未授權
Bad Boy
aMEI (張惠妹) - Bad Boy
未授權
聽你. 聽我
aMEI (張惠妹) - 給雨生的歌 聽你聽我
未授權
沒有煙抽的日子
aMEI (張惠妹) - 妹力四射-1998張惠妹演唱會
未授權
站在高崗上
aMEI (張惠妹) - 妹力四射-1998張惠妹演唱會
未授權
我無所謂
aMEI (張惠妹) - 妹力四射-1998張惠妹演唱會
未授權
藍天
aMEI (張惠妹) - 牽手
未授權
High High High
aMEI (張惠妹) - 牽手
未授權
不要騙我
aMEI (張惠妹) - 牽手
未授權
別在傷口灑鹽
aMEI (張惠妹) - 我可以抱你嗎?愛人
未授權
我可以抱你嗎
aMEI (張惠妹) - 我可以抱你嗎?愛人
未授權
愛 什麼稀罕
aMEI (張惠妹) - 我可以抱你嗎?愛人
未授權
最愛的人傷我最深
aMEI (張惠妹) - 妹力新世紀精選
未授權
聽你聽我
aMEI (張惠妹) - 妹力新世紀精選
未授權
趁早
aMEI (張惠妹) - 不顧一切
未授權
讓每個人都心碎
aMEI (張惠妹) - 不顧一切
未授權
最後一次
aMEI (張惠妹) - 不顧一切
未授權
真實   04:39
記得   04:46
我恨我愛你   04:29
三天三夜
aMEI (張惠妹) - 妹力最精選
未授權
aMEI (張惠妹) - 妹力最精選
未授權
愛上一個不回家的人
aMEI (張惠妹) - 妹力最精選
未授權
你好不好   03:52
也許明天   05:04
人質   03:48
我要快樂   04:11
平常心   04:11
我是未來不是夢   04:51
如果你也聽說  
aMEI (張惠妹) - 星 (STAR)
未授權
一眼瞬間 未授權
薇多莉亞的秘密
aMEI (張惠妹) - 星 (STAR)
未授權
薇多莉亞的祕密
aMEI (張惠妹) - 漁人碼頭慶功演唱會現場實錄 - LIVE / 數位發行
未授權
聽得見的夢想   05:40
快樂暢開 - <可口可樂>版   04:26
快樂暢開 MP3 - <快樂暢開>版   04:26
我最親愛的 (My Dearest)
aMEI (張惠妹) - 你在看我嗎
未授權
還有眼淚就好 (As Long As I Can Cry)
aMEI (張惠妹) - 你在看我嗎
未授權
都什麼時候了
張惠妹 - 你在看我嗎
未授權
都對也都錯   03:32
三月   03:48
跳進來   03:02
掉了 (Disappear)
AMIT - 阿密特
未授權