amazarashi × Aimer 台灣演唱會

amazarashi × Aimer 台灣演唱會

更新時間

完整曲目

文字處理機     02:30
哲學   04:42
接連逝去的季節 - 動畫 <東京喰種√A> 片尾曲   05:39
合理誕生在世上的我們   05:38
不留哀傷     05:51
等候著夏天   05:42
情歌   04:41
如果的事     06:02
阿弘     06:59
水槽     02:34
我們對抗世界     06:08
空洞空洞   05:15
對空吟唱   03:37
美好的回憶   06:32
生命力   05:59
星光     04:46
Stars in the rain   05:02
ninelie   04:20
LAST STARDUST - 動畫<Fate/stay night [Unlimited Blade Works]>插曲   05:18
insane dream - Taka(ONE OK ROCK)作曲‧共同製作   04:12
Brave Shine - 動畫<Fate/stay night [Unlimited Blade Works]>片頭曲   03:51
holLow wORlD   04:36
蝴蝶結   05:07
RE:I AM   05:45
六等星之夜 - 動畫<未來都市NO.6>片尾曲   05:37