TH win - Sqweez Animal
DJ

win - Sqweez Animal

สถานีส่วนตัว WIN หนึ่งในสมาชิกวง Sqweez Animal สังกัด Spicydisc แนวเพลงของวงเป็นเพลงป๊อบที่มีกลิ่นอายของร็อก,โซล,อาร์แอนด์บี,ฟังค์และดิสโก้

2k粉絲