Tan-kan-ka-lan (蜥蜴)

作詞:吳昊恩    作曲:吳昊恩
【卑南母語歌詞】

woo~ tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay,

an Pa-se-ki yu i kan na ka wei

woo~ tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay,

an alepe yu i pwa a-pu- Tan i sa bak

woo~ tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay

u ni yan Dan ka waw-lepan


na balian sema lu wan,

na Tiur an a-remeng

a ma u nu alialian


nu se-ma-nga lan tan-kan-ka-lan i

kwar-nang ku ka nu se-ma-ngal kap-kas

nu se-ma-nga lan tan-kan-ka-lan i

kwar-nang ku ka nu se-ma-ngal sa-e ru

sa-e ru...

tan-kan-ka-lan....


【歌詞中譯】

蜥蜴啊 你在想什麼 當你爬在樹上
蜥蜴啊 你在想什麼 當你睡在花園裡
蜥蜴啊 我能不能像你一樣 心裡沒有煩惱
早上的風 晚上的星星 是你的朋友
快樂的蜥蜴 我要和你快樂的奔跑
快樂的蜥蜴 我要和你快樂的微笑